9 โมง 9 เดือนกันยายน ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงวัย 18 ปีขึ้นไป

ช่วงวันที่ 7 ก.ย. ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ไม่มีอันตราย จัดเตรียมเปิดให้ราษฎรที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ทั้งนี้ เป็นวัคซีนคงเหลืออยู่จากผู้ที่ไม่มาแสดงตน จำนวน 100,000 โดส เริ่มลงทะเบียนวันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 09.00 น. และจะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา โดยจะฉีดยาวันที่ 14-15 ก.ย. 2564

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

– ราษฎรทั่วๆไป แก่ 18 ปีขึ้นไป
– ชนชาติไทย
– มีที่พักที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร

หนทางลงทะเบียน

– เว็บ www.ไทยร่วมใจ.com เวลา 09.00-22.00 น.
– แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.
– ร้านค้าสบายซื้อที่ร่วมแผนการ เวลา 08.30-18.00 น.

9-1

Leave a Reply

Your email address will not be published.