ประชาชนบ้านไผ่ ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทำบุญ “ข้าวประดับประดาดิน” ขนบธรรมเนียม การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติที่ตายไปแล้ว มีการจัดของคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดยามเช้ามืด

ตอนวันที่ 6 เดือนกันยายน ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ประชาชนร่วมกันทำบุญทำกุศลเดือน 9 หรือ บุญข้าวประดับประดาดิน เป็นขนบธรรมเนียมการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติที่ตายไปแล้ว ข้าวประดับประดาดินจะมี ข้าว ของคาวหวาน หมากพลูแล้วก็ยาสูบ ซึ่งเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือห้อยไว้ตามต้นไม้ในรอบๆวัด
สาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดบุญข้าวประดับประดาดินมีว่า ครั้งสมัยพุทธกาล มีเครือญาติของพระเจ้าพิมพิสารไปทานอาหารของพระภิกษุ ตายไปแล้วจึงกำเนิดเป็นเปรต เมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปมอบทานแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็พระภิกษุแล้ว มิได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลาช่วงกลางคืนจึงพากันมาแผดเสียงรบกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระเจ้าพิมพิสารจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแจ้งเหตุให้รู้ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงรู้ จึงมอบสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติ จึงกระตุ้นให้เกิดเป็นขนบธรรมเนียมบุญข้าวประดับประดาดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีการนั้น พระสมุห์จำเนียรกันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้ประพรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนองไปวางไว้จากที่ต่างๆเพื่อให้ดวงวิญญาณแล้วก็เปรตได้มากินอาหารตามความเชื่อ โดยประชาชนจะนำอาหารมาให้พิธีการตั้งแต่ในวันแรม13 เย็น เดือน 9 เป็นการมอบทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ เพียงพอรุ่งอรุณในวันแรม14 เย็นเดือน 9 เวลาราว 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่จัดแจงไว้ไปมอบหรือห้อยในรอบๆวัด สำหรับในการวางสิ่งของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว บางเขตแดนบางทีอาจทำก่อนมอบทานก็มี

phet2

จากการไต่ถามประชาชนในพื้นที่ บ้านไผ่ กล่าวว่า ขนบธรรมเนียมบุญข้าวประดับประดาดิน เป็นขนบธรรมเนียมของคนภายในชุมชนแล้วก็ใกล้เคียงได้สืบสานขนบธรรมเนียมทำกันมาตั้งแต่รุ่นบิดาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แล้วก็จะมีผลให้ทุกปี ตามความเชื่อประชาชนโดยมากมีความรู้สึกชอบใจที่ได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเครือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อจะได้ทานอาหารไม่อนาถา

Leave a Reply

Your email address will not be published.