www.พวกเราเที่ยวร่วมกัน.com เปิดให้สามัญชนสมัครสมาชิก “พวกเราเที่ยวร่วมกันเฟส 3” รับสิทธิ์วันแรกแล้ว พร้อมย้ำอย่าลืมเช็กข้อแม้แผนการ

จากกรณี ครม. มีมติเห็นดีเห็นชอบให้การท่องเที่ยวที่ประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของ “แผนการพวกเราเที่ยวร่วมกัน เฟส 3” โดยเปลี่ยนระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินแผนการเป็นวันที่ 28 ก.พ.65 รวมทั้งให้สามัญชนสมัครใช้สิทธิ์ได้ไม่เกินวันที่ 31 เดือนมกราคม65 พร้อมให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

สำหรับแผนการ พวกเราเที่ยวร่วมกันเฟส 3 เมืองสนับสนุนค่าเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สนับสนุนคูปองอาหาร 600 บาทต่อคืน รวมทั้งสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด โดยแน่ใจว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศได้

ดังนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจบ้านพัก/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์/ร้านรวง ร้านอาหารทำตามกฎระเบียบรวมทั้งมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม ป้องกันโรค พร้อมกันไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย แต่แม้การระบาดร้ายแรงขึ้นในระหว่างดำเนินแผนการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถขอเลิกแผนการได้
ปัจจุบันเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 24 ก.ย. 2564 นักข่าวกล่าวว่า เว็บไซต์พวกเราเที่ยวร่วมกัน ได้เปิดให้สามัญชนสมัครสมาชิกรับสิทธิ์แล้วจำนวน 2 ล้านสิทธิ์ โดยแผนการพวกเราเที่ยวร่วมกันเฟส 3 จะเปิดให้สมัครสมาชิกตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งวันที่ 31 เดือนมกราคม 2565
แต่ สำหรับสามัญชนที่เคยสมัครสมาชิกแผนการพวกเราเที่ยวร่วมกันเฟส 1 รวมทั้ง 2 แล้ว ไม่ต้องสมัครสมาชิกรับสิทธิ์ใหม่ สามารถใช้สิทธิ์ที่เหลืออยู่ต่อได้ โดยเริ่มจองเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์/บ้านพัก ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2564 – 24 เดือนมกราคม 2565 ส่วนสามัญชนคนที่ไม่เคยสมัครสมาชิกรับสิทธิ์ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกเข้าร่วมแผนการพวกเราเที่ยวร่วมกันเฟส 3 ได้ทาง www.พวกเราเที่ยวร่วมกัน.com ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป.

Leave a Reply

Your email address will not be published.