“ความสงบ” คือ สภาพการณ์แห่งความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการศึก ไม่มีความประพฤติอันรุนแรง ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และก็ความมั่นคงและยั่งยืน เมื่อประชาคมโลกต่างเห็นความสำคัญของความสงบ ก็เลยทำให้เกิดการกำหนดวันความสงบโลก วันนี้มีประวัติที่มาที่ไปยังไง ไทยเมืองออนไลน์นำสาระวิชาความรู้มาฝากกัน

วันความสงบโลก เป็นวันใด?

วันความสงบโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้คนทั่วทั้งโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และก็สภาพแวดล้อม เนื่องมาจากประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา กำเนิดการศึก ความรุนแรง ทำให้เกิดความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน แม้แต่ในตอนนี้เอง ก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนกระทั่งปัญหาระหว่างชาติ การใช้สันติวิธีสำหรับเพื่อการแก้ไขปัญหาประเด็นต่างๆร่วมกัน ก็เลยเป็นวิถีทางที่จะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันความสงบโลก มีประวัติยังไง?

แต่เดิมวันความสงบโลกจะตรงกับแต่ละวันวันอังคารที่ 3 ของกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี คริสต์ศักราช 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันความสงบในตอนนั้น ก็เพื่อให้ทั่วทั้งโลกได้ใส่ใจและก็ให้ความสำคัญกับ “ความสงบ” อันหมายถึง ภาวการณ์สงบสุขสงบ

จุดหมาย 6 ข้อของวันความสงบโลก

1. นับถือต่อชีวิตและก็เกียรติของแต่ละบุคคล โดยไม่ลำเอียงแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกต้นแบบ โดยยิ่งไปกว่านั้นต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ด้านการเมือง และก็เศรษฐกิจ
4. นับถือเสรีภาพสำหรับเพื่อการแสดงออก และก็เห็นด้วยความไม่เหมือนด้านวัฒนธรรม
5. ดำรงชีพอย่างรับผิดชอบ และก็นับถือต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสามัคคี นับถือต่อวิธีการระบบประชาธิปไตย ให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน โดยยิ่งไปกว่านั้นหญิง

“นกพิราบ” เครื่องหมายแห่งความสงบ

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกประยุกต์ใช้เป็นเครื่องหมายวันความสงบสากล สื่อถึงความสงบและก็ความสงบสุข ตามความเชื่อถือที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของพระไบเบิล ทั้งยังยังเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันความสงบโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันความสงบโลก เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่การงดใช้ความรุนแรงทุกต้นแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 บอกว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญต่อความเสมอภาค และก็ความยืนยงของโลก.
ถัดมาในปี คริสต์ศักราช 2001 องค์การสหประชาชาติลงความเห็นใหม่อีกที โดยกำหนดให้วันความสงบโลก ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันความสงบสากลของโลก ที่จำเป็นต้องยุติการสู้รบ ลดใช้ความรุนแรง รวมถึงหยุดสู้รบในการศึกทั้งวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องความสงบก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ จะต้องร่วมกันรณรงค์ และก็ร่วมมือกันส่งเสริมความสงบทั่วทั้งโลก ยุติความรุนแรงไม่เพียงแต่ในการศึกเท่านั้น แม้กระนั้นยังรวมถึงหยุดความประพฤติความรุนแรงต่อเด็ก และก็หญิง เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความสงบให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.