“เบทาโกร” แจกแจงหมู 2.1 แสนโล เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามกระบวนการปฏิบัติปกติ บอกให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมแล้ว

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (บมจ.) แจกแจงห้องเย็นกรณีอาจมีการตุนผลิตภัณฑ์จำพวกเนื้อสุกรในจังหวัดสงขลา เรื่อง การตรวจทานห้องเย็นกรณีอาจมีการตุนผลิตภัณฑ์จำพวกเนื้อสุกรในจังหวัดสงขลา ต่อเนื่องจากกรณีที่ปรากฏรายงานข่าวการเข้าตรวจทานบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา รวมทั้งพบว่ามีการเก็บรักษาเนื้อสุกรจากบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง จำนวน 201,650 โลในห้องเย็นดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนแจกแจงว่า การจัดเก็บรักษาเนื้อสุกรของ บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง รวมทั้งสาขาในกลุ่ม ในบริษัทห้องเย็นดังที่กำหนดในรายงานข่าว เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามกระบวนการปฏิบัติปกติ ภายใต้มาตรฐานการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เพื่อการสำรองผลิตภัณฑ์รองรับการจัดส่ง 5-7 วันอย่างมีคุณภาพ เพื่อผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่จนถึงมือคนซื้อ โดยครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากกว่า 8 จังหวัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุกรทั้งสิ้นที่เก็บในห้องเย็นนั้นต่อกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ม.ค. 2565 ก่อนหน้านี้ จำนวน 211,361 โล ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของห้องประชุมคณะกรรมการกลาง กล่าวถึงราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ (กกราชการ) ครั้งที่ 1/2565 ที่กำหนดให้ “ผู้เลี้ยงที่มีปริมาณการเลี้ยงเกิน 500 ตัว พ่อค้าขายส่งที่มีปริมาณเกิน 500 ตัว ห้องเย็นที่มีการเก็บสต๊อกเกิน 5,000 โลขึ้นไป ให้ดำเนินงานแจ้งสต๊อกให้กรมการค้าภายในรับทราบ แล้วก็แจ้งราคาในทุก 7 วัน โดยเริ่มวันที่ 10 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอการันตีว่า การจัดการสต๊อกดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามทางปฏิบัติปกติ ไม่ใช่การกักเก็บผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านราคาที่สูงขึ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือสำหรับเพื่อการระบุกระบวนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐ เกี่ยวเนื่องถึงการจัดการสินค้าคงคลังรวมทั้งการรายงานแจ้งจำนวนสต๊อกตามข้อกำหนดโดยครัดเคร่ง

แต่ ภายใต้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสอหิวาตกโรคแอฟริกาในสุกรในตอนนี้ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณสุกรรวมทั้งระดับราคาที่มากขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความรู้สึกกลุ้มใจของคนซื้อประมือณีดังที่กล่าวมาข้างต้นอย่างดีเยี่ยม ก็เลยได้ยกฐานะมาตรการ

ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรวมทั้งต่อเนื่อง โดยได้รับการยืนยันตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับเพื่อการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของคนซื้อ โดยการผสานความร่วมมือกับภาครัฐรวมทั้งทุกภาคส่วน สำหรับเพื่อการเกื้อหนุนผลิตภัณฑ์หมูไม่มีอันตราย ในราคาที่ยุติธรรมให้กับพลเมือง ในโครงงานพาณิชย์ลดช่วยพลเมือง โดยการ จัดจำหน่ายหมูสดในราคาโลละ 150 บาทในจุดจัดจำหน่ายในโครงงาน 667 ที่ทั่วทั้งประเทศ

เครือเบทาโกร ตั้งมั่นในเจตนารมณ์ทางธุรกิจที่ดี มีบรรษัทภิบาล พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกรวมทั้งสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในฐานะบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์อาหารสดรวมทั้งแปรรูปที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพรวมทั้งคุณภาพชีวิตดีของคนซื้ออย่างยั่งยืน

 

w1200 (1)