ประกันสังคม แจ้งวันโอนเงินเยียวยา มัธยม33 เช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แม้ยังไม่ได้สิทธิรีบยื่นทวนสิทธิ์ด่วน

เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์เนื้อความเจาะจงถึงการชำระเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัด รอบ 2 ยกตัวอย่างเช่น จ.กรุงเทพฯ, นครปฐม, จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, จังหวัดยะลา, สงขลา, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี รวมทั้งอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 27-28 ก.ย. 64 โดยจะได้รับคนละ 2,500 บาท โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแค่นั้น รวมทั้งจะโอนตามลำดับเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ด้วย

ยิ่งกว่านั้น ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถวิเคราะห์สิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th รวมทั้งแม้ผู้ประกันตน

มาตรา 33 ที่เข้าเกณฑ์กฏเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแม้กระนั้นเมื่อวิเคราะห์สิทธิแล้วระบบกลับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่้นทวนสิทธิได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทวนสิทธิที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หลังจากนั้นกรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ครบสมบูรณ์ เจาะจงเลขบัตรประชาชนให้กระจ่างแจ้ง แนบสำเนาบัตรฯ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อข้าราชการสำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

ส่งเอกสารด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านไปรษณีย์ได้ด้วยเหมือนกัน

33

Leave a Reply

Your email address will not be published.