รู้ยัง? “วันหยุด” ก.ย. 2564 มีวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ นั่นคือ “วันมหิดล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยเป็นวันหยุดที่ คณะรัฐมนตรี เคาะมากขึ้นมาใหม่ในปีนี้

เปิดก.ย. 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มากับการ “บรรเทาล็อกดาวน์” ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรก! อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกรุ๊ปผู้เอาประกันตน ที่จะได้ยื่น “ทบทวนสิทธิ” เพื่อขอรับเงินเยียวยา “ประกันสังคม” เป็นวันแรก! อีกเช่นกัน นอกเหนือจากนี้ รู้หรือไม่? เดือนนี้มี “วันหยุด” กรณีพิเศษมากขึ้นมาใหม่ด้วย (จากความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี เมื่อสิ้นเดือน ธันวาคม2563)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เชิญคนประเทศไทยมาเช็ควันหยุดติดต่อกันหลายวันเมนส์กันยายน 2564 กันหน่อย เพราะว่าในก.ย. 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา นั่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 และก็ทำให้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันช่วงสุดสัปดาห์ติดต่อกัน 3 วันอีกด้วย
วันหยุดติดต่อกันหลายวันก.ย. (วันมหิดล)
ช่วงก.ย.มีวันสำคัญที่ คณะรัฐมนตรี เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 24 ชั่วโมงหมายถึงวันมหิดล จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันติดต่อกัน 3 วันร่วมกัน ตัวอย่างเช่น

– ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

“วันมหิดล” ธนาคารก็หยุดด้วย
วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลที่ได้มาจากประกาศของ “ธนาคารชาติ” กล่าวว่า มีการกำหนดวันหยุดกระทำการของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตัวอย่างเช่น

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2564
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
อีกทั้งในเดือนตุลาคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามขนบธรรมเนียมของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 เดือนตุลาคม 2564 (ทดแทนวันปิยมหาราช) และก็กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 เดือนตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดกระทำการของสถาบันการเงินและก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน

Leave a Reply

Your email address will not be published.