เจ้าหญิงมาโกะ แต่งงานกับ เคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นคู่หมายชายหนุ่มคนธรรมดาแล้วในวันนี้ ไม่จัดพิธีการเสกแต่งงานตามราชประเพณี สละฐานันดรศักดิ์เป็นคนธรรมดา

เมื่อ 26 เดือนตุลาคม 64 สำนักข่าวบีบีซี แถลงการณ์ว่า เจ้าหญิงมาโกะ พระราชหลานในสมเด็จพระจักรพัตราธิราชทุ่งนารุฮิโตะที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับ นายเคโอะ โคมุโระ คู่หมั้นคู่หมายชายหนุ่มคนธรรมดาแล้ว โดยไม่มีการจัดพิธีการเสกแต่งงานตามราชประเพณี ในตอนเวลาเช้าของวันนี้ (26 เดือนตุลาคม) หลังจากเจ้าหญิงมาโกะได้ทรงหมั้นหมายกับนายโคมุโระตั้งแต่ปี 2560

สำนักข่าวเกียวโดในประเทศญี่ปุ่น แถลงการณ์ว่า เจ้าหญิงมาโกะ พระชนม์ 30 ชันษาได้เสด็จพระดำเนินออกมาจากพระตำหนักที่ประทับในกรุงเมืองโตเกียว เมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาแคว้น โดยได้ทรงก้มเคารพพระพ่อ เจ้าชายฟุไม่ฮิโตะ องค์รัชทายาทที่ประเทศญี่ปุ่น และก็เจ้าหญิงคิโกะพระมารดา หลายหน และก็ทรงสวมกอดเจ้าหญิงค้างโกะ พระขนิษฐ ก่อนที่จะเสด็จออกมาจากพระตำหนักเพื่อเข้าพิธีมงคลสมรส ซึ่งถือเป็นการออกมาจากครอบครัวไปเริ่มสร้างครอบครัวใหม่

mago1
โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นสตรีจำเป็นที่จะต้องสละฐานันดรศักดิ์ ถ้าเกิดแต่งงานกับคู่หมั้นคู่หมายที่เป็นคนธรรมดา ในตอนที่เจ้าหญิงมาโกะยังมีพระประสงค์ที่จะไม่มีการจัดพิธีการเสกแต่งงานตามราชประเพณี และไม่ทรงรับเงินขวัญถุง จึงทำให้เจ้าหญิงมาโกะทรงเป็นสมาชิกวงศ์สกุลประเทศญี่ปุ่นองค์แรกที่ไม่ทรงจัดพิธีการเสกแต่งงานตามราชประเพณี แล้วก็ไม่ทรงรับเงินขวัญถุงด้วย.

mago2
เจ้าหญิงมาโกะและก็นายเคโอะ โคมุโระแถลงข่าวที่โฮเต็ล Grand Arc ในกรุงเมืองโตเกียว ประกาศทั้งคู่ได้แต่งงานกันแล้วในวันนี้ (26 เดือนตุลาคม 64)

Leave a Reply

Your email address will not be published.