อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์นา’ รอบ 8 เดือนธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี เปิดให้สามัญชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดนนทบุรี สัญชาติไทย รวมทั้งแก่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเป็นผู้เคยฉีดยาสิโนแวค 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว สมัครสมาชิกรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ซึ่งทยอยฉีดให้สามัญชนไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (2 ธ.ค.) อบจ.นนทบุรี เปิดให้สามัญชนสมัครสมาชิก “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์นา” ปริมาณ 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 ธ.ค. 2564 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครสมาชิก)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • รับวัคซีนสิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม อย่างต่ำ 1 เดือน
  • สามัญชนสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าบ้านเซ็นรับประกันการพำนัก)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบรับรองการพำนัก

หลักฐานการสมัครสมาชิก

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือใบรับรองการพำนัก (แนบสำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

ทั้งนี้ สามารถตรวจทานสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 7 เดือนธันวาคม ก่อนเข้ารับการฉีดยาวันที่ 8 เดือนธันวาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.