ในช่วงเวลานี้ นอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 ที่จำเป็นจะต้องรีบฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับในการคุ้มครองป้องกันโควิด-19 ซึ่งในช่วงเวลานี้ มีหลายแบบ หลายยี่ห้อในตลาด แล้วพวกเราจะทราบได้อย่างไรว่ายี่ห้อไหนได้มาตรฐาน รวมทั้งมีคุณภาพ

วันนี้ (30 พ.ย. 64) ที่ประชุมหน่วยงานของคนซื้อ รวมทั้งเครือข่ายนักวิชาการเพื่อคนซื้อ แถลงผลของการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” ชนิดใช้ครั้งเดียว โดยมีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 สิงหาคม-3 ตุลาคม64 ส่งตรวจที่ห้องทดลองที่ได้มาตรฐาน ต่อจากนั้น มีการจัดสัมมนากับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งปวง เพื่อรายงานผลที่พบการทดสอบไม่ว่าจะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลหน้ากากอนามัย

วิเคราะห์ หน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ

“ไพบูลย์ ช่วงทอง” ผู้ตัดสินแผนการที่ประชุมหน่วยงานของคนซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้ารวมทั้งบริการ เปิดเผยผลของการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยบอกว่า ความยากที่สุดคือ หลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และไม่บอกว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดแบ่งประเภทและชนิดให้ห้องทดลองทดสอบตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดสอบ แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วๆไป 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานทางการแพทย์ทั่วๆไป (Medical Grade) รวมทั้งการใช้งานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 ยี่ห้อ รวมทั้งหน้ากากกรุ๊ปวัสดุอุปกรณ์คุ้มครองป้องกันทางเดินหายใจตามมาตรฐาน N95 ปริมาณ 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดสอบห้องทดลอง ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบ 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่องหมายถึงสมรรถนะการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) อย่างเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วๆไป หน้ากากอนามัยด้านการแพทย์รวมทั้งด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกรุ๊ป N95 รวมทั้ง “ทดสอบความสามารถสำหรับในการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลของการทดสอบ ดังต่อไปนี้

หน้ากากอนามัยระดับการป้องกันใช้งานทั่วๆไป

 • กำหนดให้ต้องมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 • ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ปริมาณ 14 ยี่ห้อ
 • ผ่านเกณฑ์ 3 ยี่ห้อ อย่างเช่น LOC , Medicare Plus รวมทั้ง Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 11 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการป้องกันการใช้งานทางการแพทย์ทั่วๆไปรวมทั้งการใช้งานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้ต้องมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ98
 • ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2424/2562
 • ทดสอบ 27 ยี่ห้อ
 • ผ่าน 3 ยี่ห้อ อย่างเช่น Double A Care, THC รวมทั้ง Nam Anh
 • ไม่ผ่านเกณฑ์ 24 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการป้องกัน N95

 • กำหนดให้ต้องมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ95
 • ต้องมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2480/2562
 • ทดสอบทั้งปวง 19 ยี่ห้อ
 • ผ่านเกณฑ์ 13 ยี่ห้อ อย่างเช่น Minicare , ตรางู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons รวมทั้ง Link Care
 • ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 ยี่ห้อ

พิจารณาอย่างไรว่า “หน้ากากอนามัย” ได้มาตรฐาน

“สารี ชั้นหนึ่งสมหวัง” เลขาธิการที่ประชุมหน่วยงานของคนซื้อ พูดว่า ข้อสังเกตสำหรับในการซื้อหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ อย่างต่ำต้องมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พวกเรายังต้องพบเจอกับโควิด-19 ที่จะอยู่กับพวกเราอีกนาน รวมทั้งนี่เป็นวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นต้อง ต้องการมองเห็นการควบคุมประสิทธิภาพที่แจ้งชัด ผลของการทดสอบครั้งนี้จะช่วยปรับคนซื้อมีข้อมูลที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นประโยชน์สำหรับในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหน้ากากอนามัยได้อย่างแม่นยำ

“เพื่อหลบหลีกสินค้าที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้ง สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานรวมทั้งส่งต่อข้อมูลผลของการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำให้มีการเกิดการบังคับใช้กฎหมายสำหรับในการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการคุ้มครองป้องกันคนซื้อ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.