พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. โต้กระแสโซเชียล ยืนยัน คำบัญชาแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการตำรวจ ระดับ “รอง ผกก.-สว.” เสร็จสมบูรณ์ มีผลบังคับใช้ 7 ธ.ค.นี้ ลั่นไม่มีเลื่อน-ไม่มีวิ่งเต้น

ตอนวันที่ 6 ธ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อำเภอสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เอ่ยถึง กรณีมีการแชร์ข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์คว่าการแต่งตั้งข้าราชการ

ตำรวจ ระดับ สว.ถึง รอง ผกก.วาระประจำปี 2564 มีการวิ่งเต้นกันก็เลยทำให้การเผยแพร่คำบัญชาช้า รวมถึงแชร์ข้อมูลว่าจะเลื่อนเผยแพร่คำบัญชาแต่งตั้ง รวมทั้งวันที่คำบัญชามีผลออกไปอีก ว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.-สว. วาระประจำปี 2564 เสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว ไม่มีเลื่อนออกไปแต่อย่างใด ตามที่มีการแชร์ข้อมูล โดยคำบัญชามีผลพร้อมทั่วราชอาณาจักรในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ และไม่ได้มีสาเหตุช้าจากการวิ่งเต้นแต่อย่างใด

ดังนี้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีหลักเกณฑ์กรอบระเบียบข้อบังคับไว้ชัดแจ้ง จำต้องประพฤติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเท่านั้น การแต่งตั้งระดับ รอง ผกก.-สว. เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา ที่ ผบ.ตร. มอบหมายให้ ผบช. เป็นคนลงนามในคำบัญชาแต่งตั้ง โดยมีคณะกรรมการช่วยพิจารณา ก่อนเสนอ ผบช. ลงชื่อคำบัญชาแต่งตั้งรวมทั้งมีผลบังคับใช้โดยชอบด้วยกฎหมายต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.