เช็กวันลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน หลังนายกฯไฟเขียวให้จัดกิจกรรมได้ ภายใต้ข้อตกลง การปกป้องการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

วันนี้ ( 31 เดือนตุลาคม 64 )นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองผู้ประกาศประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์โอชะ นายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการกลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เพื่อรักษาสืบต่อ และสนับสนุนประเพณีลอยกระทงที่มีคุณค่า ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงในปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน

โดยการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอาศัยหลักมาตรการไม่เป็นอันตรายสำหรับหน่วยงาน (COVID-Free Setting) และการปกป้องการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยมีแนวทางและมาตรการรณรงค์สำหรับเพื่อการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดังต่อไปนี้

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ห้ามปลดปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดสุรา ฯลฯ

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรอีกทั้งทางบกและทางทะเล ตรวจตราความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งพสกนิกรในตอนประเพณีลอยกระทง

3.ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุมผู้มาร่วมงานไม่ให้คับแคบ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างด้านสังคมในทุกกิจกรรม

4.ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงจะต้องมีจุดคัดเลือกกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดสมัครสมาชิกไทยชนะก่อนเข้าและออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดสนิท ทำความสะอาดผิวสัมผัสอีกทั้งก่อนและหลังการจัดงาน และทำความสะอาดห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง ถ้าหากด้านในงานมีการแสดงให้ทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบ
สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ และถ้าหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงๆต้นฤดูหนาว อากาศก็เลยเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

loy
ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบุกระจ่างแจ้งว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แม้กระนั้นมั่นใจว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยจังหวัดสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีการจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระไฟ” และมีหลักฐานจากแผ่นจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงจังหวัดสุโขทัย ทำให้เช้าใจกันว่างานดังที่กล่าวถึงแล้วน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

นอกนั้นประเพณีการลอยกระทง น่าจะเป็นคติของชนชาติที่ประกอบกสิกรรม ซึ่งควรจะมีน้ำตามสายน้ำ เพื่อขอบพระคุณพระแม่คงคา หรือเทพเทวดาที่น้ำ อีกทั้งเป็นการแสดงความคารวะขอโทษที่ได้ลงอาบ หรือปลดปล่อยสิ่งสกปรกลงน้ำไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม และก็เป็นการบูชาเทพเทวดาตลอดจนรอยรอยพระบาท พระเจดีย์จุฬามณี อื่นๆอีกมากมาย ตามคติความศรัทธา จริงๆการลอยกระทงมีเป้าหมาย 3 ประการ เป็น

1. เพื่อขออภัยแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยรอยพระบาทและบูชาเทพเทวดาตามคติความศรัทธา

2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามระยะเวลา

3. เพื่อรู้ถึงคุณประโยชน์ของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.