ช่วงวันที่ 26 กันยายน นายสุถ้อยคำ รอดเรืองในหนองคาย รองผู้ว่า ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.และ ผู้อำนวยการทุกอำเภอ บอกว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองและทุเลาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม สม่ำเสมอรอบๆเมืองไทยตอนบน และอต.คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่รอบๆภาคกลาง และทำให้มีจำนวนน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเยอะขึ้นเรื่อยๆ

โดยคาดการณ์จำนวนน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งคู่ฝั่ง แต่ว่ายังคงจําเป็นจำต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดี๋ยวนี้ประมาณ 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 กันยายน 2564

ปภ.ปทุมธานี พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการตระเตรียม ความพร้อมรับเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

1.) โปรโมทแจ้งเตือนสามัญชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ดำรงชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์รอบๆขอบแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างเช่น งานก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองตลิ่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมทั้งยังสามัญชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รู้ถึงเหตุการณ์น้ำเดี๋ยวนี้ และติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการเขตแดนในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) และมีฝนตกสะสม พร้อมกับประสานการกระทำกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่เตรียมพร้อม กําลังพล วัสดุ เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติการ อํานวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลสามัญชน ตลอด 24 ชั่วโมง

3.) หากกำเนิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานเหตุการณ์ และการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในเบื้องต้น ให้กองอํานวยการคุ้มครองและทุเลาสาธารณภัยจังหวัดรู้ทันที่ เบอร์โทร 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์แขนปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รู้ และถือปฏิบัติ

water

Leave a Reply

Your email address will not be published.