ด่วน ผบ.ตำรวจ เซ็นชื่อคำบัญชาตั้ง ตำรวจ ระดับ รองผบกรัม-ผู้กำกับการ ย้ายราบเดิม ทั้งประเทศแล้ว วาระประจำปี 2564 เตรียมเผยแพร่ผ่านเว็บ สท.

วันที่ 16 พ.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) รายงานข่าวสารแจ้งว่า พล.ตำบลอ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตำรวจ เซ็นชื่อคำบัญชาตั้งข้าราชการตำรวจให้ครองตำแหน่งต่างๆระดับ รองผบกรัม และก็ ผู้กำกับการ วาระประจำปี 2564

โดย สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สกพ.) อยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้องบริบูรณ์ เมื่อผ่านการตรวจทานเสร็จ จะส่งคำบัญชาดังที่กล่าวมาข้างต้นไปยัง กองควบคุมสารนิเทศ (สท.) เพื่อให้ทาง สท. นำคำบัญชาดังที่กล่าวมาข้างต้นไปลงประกาศผ่านทางเว็บของ สท. ให้ทุกหน่วยทราบต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานกองสารนิเทศ ได้เตรียมพร้อมให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่รับผิดชอบไว้ ถ้าเกิดทาง สกพ. ส่งคำบัญชาตั้งดังที่กล่าวมาข้างต้นมาให้ ก็จะลงประกาศเผยแพร่ให้ทุกหน่วยทราบทันที อย่างไรก็ดี สามารถสำรวจรายนามการตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2564 ระดับ รอง ผบกรัม ถึงระดับ สว. ได้ผ่านทางเว็บ https://saranitet.police.go.th/news

Leave a Reply

Your email address will not be published.