พิธีกรสำนักงานประกันสังคม ยืนยัน “ผู้เอาประกันตนมาตรา 33” ได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาท เพิ่มรอบ 2 อีกงวดแน่ๆ คอยเข้า ครม.วันพรุ่ง

เช็กสิทธิรับเงินเยียวยา สำหรับผู้เอาประกันตนมาตรา 33 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ พิธีกรสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม รอบ 2 ว่า กระทรวงแรงงาน จะนำเรื่องดังกล่าวไปสู่ห้องประชุม ครม. ในวันที่ 7 เดือนกันยายน นี้ เพื่อขอใคร่ครวญอนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้เอาประกันตนมาตรา 33 อีกคนละ 2,500 บาท รวมเป็นรับเงินเยียวยาทั้งปวง 5,000 บาท เพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ถูกสั่งเลิกกิจการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2564 ตรงเวลา 2 เดือน เหมือนกับผู้เอาประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบที่ 2 ด้วย

ในตอนที่ผู้เอาประกันตนมาตรา 39 รวมทั้งมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัด จะมิได้เงินเยียวยารอบที่ 2
สรุปเงินเยียวยา จากสำนักงานประกันสังคมที่จะเข้าที่เข้าทางประชุม ครม. วันพรุ่งนี้ (7 เดือนกันยายน64) เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินเยียวยา ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 คนละ 2,500 บาท
ส่วน 13 จังหวัดแรก การโอนเงินรอบ 2 ทั้ง มาตรา 33 มาตรา 39 รวมทั้ง มาตรา 40 พิธีกรประกันสังคม แจกแจงดังต่อไปนี้

13 จังหวัดแรก จะโอนให้ทันสิ้นเดือนก.ย.นี้ ถ้าไม่ทัน จะโอนให้ต้นเดือนเดือนตุลาคม (ถ้ามีการเจาะจงวันแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยทันที)

พื้นที่ 3 จังหวัด +16 จังหวัด ผู้เอาประกันตนมาตรา 40
ที่สมัครเข้ามาใหม่ ถ้าขึ้นสถานะเป็นผู้เอาประกันตนแล้ว
เช็กสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 7 เดือนกันยายน หรือ 8-15 เดือนกันยายนนี้
ถ้าเช็กแล้วได้สิทธิ คอยเงินเข้าตั้งแต่ 15 เดือนกันยายนเป็นต้นไป

ถ้าเช็กแล้วไม่ขึ้นสิทธิ ให้ยื่นทวนสิทธิได้โดยทันที ก่อน 30 ก.ย. 2564 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.