“จังหวัดนนทบุรี” ผ่อนผันมาตรการล็อกดาวน์ ให้เปิดสถานที่ 11 จำพวกได้แบบมีเงื่อนไข เริ่มวันนี้วันแรก พร้อมเผยสถานที่ปิดให้บริการชั่วครั้งคราว 31 ที่

เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลวัววิด-19 จังหวัดนนทบุรี ได้โพสต์ใจความว่า ปัจจุบันมีคำบัญชาจังหวัดนนทบุรี ที่ 2415/2564 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2564เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 62) รวมทั้งมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์คำบัญชาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ขยายเชื้อไวรัสวัววิด-19 ในข้างปัจจุบันนี้สาธารณสุขได้ประเมินสถานการณ์ค่อนข้างจะทรงตัวและก็มีแนวโน้มคลี่คลายในททางที่ดีขึ้นแม้ปริมาณผู้เจ็บป่วยรุนแรงในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งได้ผลสะสมมาจากการรับเชื้อในตอนก่อนหน้าที่ผ่านมา แต่ผู้ติดโรครายใหม่ในทุกวันมีปริมาณต่ำลง อย่างต่อเนื่องประกอบกับผู้ที่ได้รับการรักาพยาบาลกระทั่งหายมีจำนวนไม่น้อยขึ้น

non

non2

non3

non4

Leave a Reply

Your email address will not be published.