ครม.รับทราบ เคลื่อนแนวทางรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแรงโครงสร้างรองรับ-ปรับปรุงระบบองค์ประกอบเบื้องต้น-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ประชาชน ด้าน ‘นายกรัฐมนตรี’ ย้ำ รัฐมนตรีนำแนวทางไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่โฮเต็ลโซฟิเทล กระบี่ คนมั่งมีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา บังกะโล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.กระบี่ ว่า ครม.รับทราบการลงพื้นที่ดูงานของ ครม.ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตัวอย่างเช่น กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล เพื่อเคลื่อนแนวทางและโครงการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถสำหรับเพื่อการแข่งขันของไทย ตัวอย่างเช่น โครงการปรับปรุงสนามบินระนอง สนามบินนานาประเทศกระบี่ โครงการปรับปรุงปรับแต่งท่าเรือภูเก็ต และโครงการนำสายติดต่อสื่อสารลงดิน บริเวณจุดท่องเที่ยว และก่อสร้างท่าจอดเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตร ผ่านโครงการปรับปรุงธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงดงามจากสินค้าการเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแรงจากโครงสร้างรองรับ โดยปรับปรุงกลุ่มโอท็อป และวิสาหกิจชุมชน และโครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยปรับแต่งระบบที่ดินสำหรับทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือสิทธิ์ที่ดิน สำหรับเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 แก้ไขปัญหาที่ดินและที่พักที่อาศัย รวมถึงโครงการบ้านมั่นคง และก็การพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกันและการดูแลและรักษาโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 ควบคู่กับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการผลักดันและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปรับปรุงศักภาพคนประเทศไทยทุกตอนวัย จัดทำโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้พิการและด้อยโอกาส และจัดการศึกษาเล่าเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นดีเลิศ เกื้อหนุนบริหารจัดการน้ำทั้งยังระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการการจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาชายฝั่งทะเลและบริเวณร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดาบอกว่า รัฐบาลดำเนินงานตามที่มีความสำคัญในการรบชาติด้านการสร้างความสามารถสำหรับเพื่อการแข่งขันและที่มีความสำคัญในการรบชาติ 1.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานด้วยกันระหว่างกระทรวง และส่วนราชการ ยิ่งไปกว่านั้น ปรับปรุงคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน ทั้งยังโครงข่ายคมนาคมทางถนน การบริหารจัดการภัยพิบัติ ติดตามหลักสำคัญปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงองค์ประกอบเบื้องต้น 2.การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแรงอย่างยั่งยืน ด้วยการเยี่ยมเยือนชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการช่วยส่งเสริมจากกองทุนเกื้อหนุนการอนุรักษ์พลังงาน และ 3.การเสริมสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ติดตามโครงการปรับปรุงที่พักที่อาศัยเพียงพอ การดำเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น ทั้งนี้ นายกฯกำชับให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวโยงนำข้อสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.