สภาทนายในพระบรมราชูปถัมภ์แต่งให้ “ขวัญ อุษามณี” ดาราชื่อดัง เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนาย ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสื่อสารมวลชนและโปรโมทของสภาทนาย

ตอนวันที่ 26 เดือนตุลาคม2564 ดาราสาว “ขวัญ อุษามณี” ได้โพสต์รูปภาพพร้อมเนื้อความผ่านอินสตาแกรม kwanusa9 โดยบอกว่า จากที่สภาทนายในพระบรมราชูปถัมภ์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทรง รุยาพร นายกสภาทนาย ได้มีคำบัญชาแต่งให้ น.ส.อุษามณี พูลกำเนิด เป็นที่ปรึกษานายกสภาทนาย ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสื่อสารมวลชนและโปรโมทของสภาทนาย

ดังนี้ ทางสภาทนายโดยคณะกรรมการของสภาทนายเห็นดีเห็นชอบให้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับชุดแต่งกายการปฎิบัติหน้าที่และชุดแต่งกายธรรมดาขาว สำหรับใช้ในงานพิธี งานมงคลและในวาระวันสำคัญต่างๆตามสมควร ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยชุดแต่งกายดังที่กล่าวถึงมาแล้วใช้สำหรับเฉพาะผู้บริหารของสภาทนาย เจ้าหน้าที่ ตลอดจน ผู้ที่นายกสภาทนายมีคำบัญชาแต่งเป็นที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการของสภาทนาย ฯลฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรโมทให้รู้

kwan1

Leave a Reply

Your email address will not be published.